25.08.2023

Planujesz transport odpadów? - krótky przewodnik dla przewoźników odnośnie wpisu do rejestru BDO

Planujesz transport odpadów?

Należy pamiętać że działalność ta jest ściśle regulowana przez obowiązujące prawo!

Zgodnie z art. 50 ust. 1 Ustawy o odpadach, obowiązek wpisu do Rejestru BDO dotyczy również transportujących odpady. Właściwy wpis do Rejestru to podstawa legalnego transportu, a przewoźnicy, którzy jego nie dokonali narażają się na poważne konsekwencje.

Jednak co to jest BDO i jak uzyskać stosowne zezwolenie na transport odpadów? 

Zacznijmy od definicji. BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Rejestr BDO, zgodnie z definicją portalu gov.pl, to publicznie dostępny rejestr wpisanych do BDO podmiotów, dzięki któremu każdy może sprawdzić zakres i legalność prowadzonej działalności przez potencjalnych kontrahentów, w tym odbiorców zbierających, transportujących, sprzedających lub przetwarzających odpady. Co do zasad rejestracji, to istnieją dwie możliwe opcje dokonania wpisu do Rejestru – wpis na wniosek lub wpis z urzędu. Koniecznie zależy to od zakresu prowadzonej przez podmiot działalności gospodarczej.

W przypadku przewoźników, wpisu do Rejestru dokonuje się przez Marszałka właściwego województwa na podstawie wniosku przewoźnika. Warto pamiętać że zgłosić się do Rejestru należy przed rozpoczęciem działalności w zakresie przewozu odpadów! Za wykonywanie transportu drogowego odpadów bez wpisu do Rejestru BDO przewoźnikowi grozi administracyjna kara pieniężna. Dokonać właściwego wpisu do Rejestru BDO można składając wniosek online na stronie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/. Logowanie do rejestru BDO można dokonać m.in. przez Profil Zaufany bądź usługę e-dowód. W kolejnych krokach należy wypełnić wniosek zgodnie z prowadzoną działalnością (dokładniej w instrukcji na stronie bdo.mos.gov.pl) i potwierdzić dane zawarte we wniosku. O ile jest to konieczne względem prowadzonej działalności do wniosku należy dołączyć kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej. Dokładniej sprawdzić jakie przedsiębiorstwa podlegają obowiązkowi uiszczenia opłaty rejestrowej można tutaj.

Zasady składania wniosku krok po kroku są dokładnie opisane na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/170.

Ważne: w przypadku transportu odpadów za granicę, koniecznym jest posiadanie wpisu w BDO dla danego rodzaju odpadu. W przypadku transportu krajowego, przed rozpoczęciem przewozu w systemie BDO należy wygenerować potwierdzenie transportu odpadów i zatwierdzić transport po jego zakończeniu.

Podsumowując, jednym z obowiązków przewoźnika w zakresie przewozu odpadów jest dokonanie wpisu do Rejestru BDO. Brak tego wpisu jest naruszeniem obowiązującego prawa i grozi poważnymi konsekwencjami dla przewoźnika. Natomiast przestrzeganie obowiązujących zasad pozwoli na legalne i bezpieczne przewożenie odpadów.