1. Першочерговим адресатом надання сторонами відгуку, заперечень, доказів тощо, є не адміністрація Ларді-Транс, а транспортна спільнота. Розміщення відгуків є пост-модерованим, тобто перевірка відгуків модератором, зокрема, за заявою отримувача відгуку, відбувається після розміщення відгуку до публічного доступу. Ми апріорі покладаємося на вашу добросовісність та коректність.

 

2. Відгук повинен стосуватись безпосередніх відносин між автором відгуку та користувачем, щодо якого розміщується відгук. Відгук не може ґрунтуватись на недостовірній інформації або інформації, яка стала відома автору відгуку з невідомих джерел або джерел, які неможливо перевірити.

 

3. Відгуки не оцінюються модератором Ларді-Транс у категоріях "правдивості" (модератор не має змоги та повноважень детально вивчати стосунки між сторонами, окрім тих, які забезпечує веб-сайт і форум Ларді-Транс). Водночас, Ларді-Транс вітає публічні висловлювання зі сторони як автора, так і отримувача відгуку, із вказівкою на відповідність або невідповідність дійсності конкретних обставин з наведенням доказів і аргументів.

 

4. Відповідальність за зміст відгуку несе користувач, який розмістив його і який, згідно з чинним законодавством України, є автором відповідного інформаційного повідомлення (відгуку).

 

5. Особа, яка поширює інформацію, несе тягар доведення її достовірності й правдивості, в разі оскарження відгуку в суді згідно з українським законодавством. Також оціночні судження не можуть спростовуватися або доводитися, оскільки є особистою думкою автора відгуку; "відповідати" або "не відповідати" дійсності можуть тільки фактичні обставини. Крім того, Ларді-Транс не є судовим органом і не уповноважений розглядати суперечки між користувачами по суті.

 

6. Виходячи із принципової неможливості перевіряти достовірність і правдивість інформації у відгуку, модератор оцінює відгуки, за критеріями добросовісності, відповідності вимогам чинного законодавства України та наявності або відсутності порушень чинного законодавства України, Угоди користувача Ларді-Транс і Правил розміщення відгуків Ларді-Транс.

 

7. Відгук підлягає видаленню, у разі:

7.1 якщо модератор має достатні підстави вважати, що автор відгуку розмістив його з недобросовісними намірами;

7.2 якщо відгук містить образи і погрози, ненормативну лексику та/або завуальовану ненормативну лексику (зокрема, але не виключно, слова (фрази) ненормативної лексики;

7.3 набрання законної сили рішенням суду України про неправдивість інформації в розміщеному відгуку на сайті Ларді-Транс та/або про її спростування.

 

8. Відгуки щодо користувача видаляються у повному обсязі у разі зміни у профілі користувача ідентифікаційного коду фізичної особи – підприємця або коду ЄДРПОУ юридичної особи, що свідчить про зміну суб’єкта господарювання.

 

9. Добросовісність автора відгуку припускається від початку. Модератор може розглядати питання про недобросовісність:

 1. для негативних відгуків — за ініціативою отримувача відгуку, за винятком наявності у відгуку образ. Образливі висловлювання у відгуку (у т.ч. у подальших коментарях від автора) є безумовною підставою для видалення відгуку, незважаючи на суть питання;
 2. для позитивних відгуків — за ініціативою власною та/або будь-якого Користувача.

 

10. Розглядаючи питання про недобросовісність відгуку за наявності оспорювання або сумнівів у достовірності викладеної інформації, модератор має право запитувати в автора копії документів, що підтверджують відповідні стосунки між автором та отримувачем відгуку, для подальшого винесення суджень щодо добросовісності на підставі отриманих документів, якщо автор відгуку не додав документів від початку. Надання автором відгуку документів не є обов’язковим, якщо відповідні стосунки між сторонами відгуку підтверджуються даними, пов’язаними із оформленням відповідної заявки на Сайті та її акцептування другою стороною.

 

11. При оцінці недобросовісності в розміщенні відгуку, модератор може брати до уваги, зокрема, але не виключно, такі фактори:

 1. явно та об’єктивно встановлена недостовірність інформації (фактів) у відгуку;
 2. брак доказів наявності стосунків між автором та отримувачем відгуку;
 3. ненадання автором відгуку, за відповідним запитом, будь-яких документів, що вказують на будь-які стосунки між автором та отримувачем відгуку;
 4. заяви отримувача відгуку про неавтентичність підписів/печаток на доданих автором відгуку документах, за наявності у модератора Ларді-Транс достатніх підстав вважати, що такі заяви є справедливими;
 5. розміщення автором більш ніж одного відгуку стосовно одного перевезення;
 6. наявність у відгуку образ;
 7. історія взаємних стосунків сторін між собою та з іншими користувачами Ларді-Транс.

 

12. Зловживання правом розміщувати відгуки може тягти за собою його позбавлення. Підставами для відключення можливості розміщувати відгуки є системні прояви недобросовісності при розміщенні відгуків, зокрема, але не виключно, масове розміщення та/або звернення до інших Користувачів із пропозиціями розміщення недостовірних відгуків. Строк позбавлення права розміщувати відгуки визначається у кожному разі з урахуванням усіх обставин на розсуд Ларді-Транс.

 

13. Ларді-Транс не є судовою інстанцією і не є експертною установою. У суперечливих ситуаціях, думка модератора в оцінці (не-)добросовісності спочатку приймається як особисте судження, що не підлягає оскарженню, не для цілей вирішення спору або використання як доказу, а для цілей вирішення питання про відображення відгуку на Ларді-Транс.

 

14. Після прийняття рішення модератором, адміністрація Ларді-Транс може вибірково переглядати рішення і вступати до подальшого обговорення доречності відгуку виключно на власний розсуд, за винятком випадків появи нововиявлених обставин (рішення суду тощо). Сторони відгуку не обмежені в праві надавати спільноті подальші заяви.

 

15. При розміщенні негативного відгуку, Ларді-Транс, у відповідності до українського законодавства, в усіх випадках надає отримувачу відгуку можливість публічної відповіді, для чого належить використовувати функціонал коментарів, для можливого спростування негативної інформації наведенням конкретних фактів по суті питання. Коментарі модеруються, образи та неконструктивний "флейм" можуть бути видалені.

 

16. Автор відгуку має принципове право відкликати відгук.

 

17. Ларді-Транс завжди вітає дружнє вирішення суперечок, і так само завжди виконує рішення судів відповідної юрисдикції.

 

18. Правила подання та розгляду скарг на користувачів.

 1. На сайті Ларді-транс зареєстровані користувачі мають можливість подати скаргу на будь-якого користувача Ларді-Транс.
 2. Підставою для подання скарги може бути: фіктивна реєстрація, невідповідність статусу "Власник вантажу", недостовірна реєстраційна інформація, повторна реєстрація, порушення правил розміщення інформації на сайті.
 3. Подання скарги на користувача тягне за собою перевірку достовірності даних користувача, зазначених їм на сайті Ларді-Транс, і, на розсуд адміністрації сайту, перевірку наявності реєстраційних документів.
 4. Скарги на користувача через відсутність оплати за перевезення, шахрайство, некоректну поведінку та з інших причин не підлягають розгляду по суті, оскільки звернення користувачів із подібними заявами здійснюється шляхом подання негативного відгуку на користувача на сайті Ларді-Транс.
 5. Рішення адміністратора за скаргою є остаточним і перегляду не підлягає. Адміністратор сайту може відхилити будь-яку скаргу без обґрунтування причини.
 6. Розміщення більше 10 скарг на добу може розглядатися адміністрацією сайту Ларді-Транс як порушення правил Угоди і може призвести до блокування можливості подавати скарги на певний період або безстроково.
 7. Не допускається подання скарг із недобросовісними намірами або з метою нашкодити користувачеві сайту Ларді-Транс. У разі встановлення факту подання скарг із недобросовісними намірами або з метою нашкодити користувачеві сайту Ларді-Транс, право подавати скарги також може бути заблоковано на певний період або безстроково.

 

Дата останнього оновлення: 2020-10-29